Nieruchomości zagraniczne na sprzedaż
Po trzech latach spadku cen nieruchomości, bułgarski rynek nadal jest w zastoju. W ciągu roku, do końca I kwartału 2012 roku, średnia cena istniejących mieszkań spadła o 4,3% do 884 lewa (€ 452) za metr kwadratowy, po spadku cen rzędu 6,4%, 6,1% i 6,2%, który odnotowano ponad rok temu dla poprzednich trzech kwartałów (zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Statystycznego - NSI). Ceny nieruchomości w Bułgarii są o 38% niższe niż w trzecim kwartale 2008, kiedy to osiągnięto najwyższą średnią cenę za metr kwadratowy - 1.418 lewa (€ 725).

W Sofii, stolicy Bułgarii, średnia cena wzrosła o 0,8% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku osiągając 1.465 lewa (€ 749) za metr kwadratowy. W porównaniu do szczytu cen mieszkań w trzecim kwartale 2008 roku, średnia cena w Sofii spadła o 38% (-41% po uwzględnieniu inflacji). Boom na zakup nieruchomości w Bułgarii doprowadził do wzrostu cen o około 300% w okresie od 2000 do 2008 roku. Jednak globalny kryzys finansowy, który dotknął także Bułgarię, spowodował nagłe załamanie na bułgarskim rynku nieruchomości z końcem 2008 r.

- W 2009 roku średnia cena istniejących mieszkań spadła o 26,3% (-26,4% po uwzględnieniu inflacji).
- W 2010 roku ceny domów spadły o kolejne 5,6% (-9,5% po uwzględnieniu inflacji).
- W 2011 roku średnia cena istniejących mieszkań spadła o 6,2% (-9% po uwzględnieniu inflacji).

W 2011 roku oddano w Bułgarii do użytku łącznie 13.953 mieszkania - mniej o 11,5% niż rok wcześniej i mniej o 36,7% w porównaniu do roku 2009. Gospodarka wzrosła o skromne 1,7% w 2011 roku (w 2010 roku PKB wzrosło o 0,4% r., a w 2009 roku zanotowano spadek w wysokości 5,5%). Przewiduje się, iż w 2012 r. bułgarska gospodarka zwolni do 0,5%, z powodu kryzysu strefy euro, a bułgarski rynek nieruchomości raczej pozostanie w depresji jeszcze w 2012 roku.

Spadek popytu zagranicznego
Duża część inwestycji zagranicznych, które miały miejsce w Bułgarii w ostatnich latach, związana była z rynkiem nieruchomości. Obecnie ich ilość skurczyła się dramatycznie. Inwestycje zagraniczne w nieruchomości osiągnęły w I kwartale 2010 roku warość zaledwie 61 mln euro. Dla porównania w 2009 roku było to 182,2 mln euro, a w trzecim kwartale 2007 było to 853,6 mln euro. Kryzys mieszkaniowy w Bułgarii rozpoczął się, gdy globalny kryzys finansowy uderzył w Europę pod koniec 2008 roku.

Wzrasta sprzedaż
Pomimo niskich cen, niektórzy agenci twierdzą, iż sprzedaż wzrosła o 40% w I kwartale 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Według Colliers Bułgaria, sprzedaż zaczęła podnosić się już w sierpniu 2009, po miesiącach stagnacji. Największym powodzeniom wśród nabywców cieszyły się nieruchomości, których cena za metr kwadratowy nie przekraczała 1000 euro.

Brytyjczycy i Rosjanie są najczęstszymi zagranicznymi nabywcami bułgarskich nieruchomości, którzy decydują się na kupno nieruchomości wakacyjnych w pobliżu Morza Czarnego i wzdłuż Dunaju. Kryzys finansowy spowodował w I kwartale 2010 odpływ brytyjskich inwestycji netto z Bułgarii w wysokości 30 mln euro. Stanowi to ostry kontrast do I kwartału 2009 roku, kiedy to nastąpił napływ w wysokości 129,8 mln euro. Rosjanie pozostają nadal stroną kupującą. W I kwartale 2010 zanotowano napływ kapitału z Rosji w wysokości 43,6 mln euro. Rok wcześniej było to jednak 73,7 mln euro.

Gospodarka wyszła z recesji
Wskaźnik PKB Bułgarii w III kwartale 2010 roku wzrósł o 0,3%, po wzroście o 0,5% w II kwartale tego samego roku. W 2009 roku PKB wzrosło o 0,5% w III kwartale po spadkach o 0,3% i 0,8% odpowiednio w II i I kwartale. Całkowity wzrost gospodarczy za rok 2010 jest jednak szacowany na poziomie ujemnym i ma wynieść -0,5%.

Przyspieszenie wzrostu godpodarczego jest przewidywane na rok 2011, kiedy to wskaźnik PKB ma się zwiększyć o 2,6%. W 2012 roku oczekiwany jest wzrost na poziomie 3,2% (według Komisji Europejskiej).

Bezrobocie na poziomie 9,8% na koniec 2010 roku (6,3% w 2008 r. i 9,1% w 2009 roku) ma być zmniejszone do poziomu około 8% w 2012 roku.

Światowy kryzys finansowy spowodował w 2009 roku w Bułgarii recesję. Po 6% wzroście w 2008r., bułgarska gospodarka skurczyła się o 5% w 2009 roku. Eksport, konsumpcja i tworzenie kapitału poszły mocno w dół. W I kwartale 2010 gospodarka nadal się pogarszała, odnotowując drugi największy spadek PKB wśród krajów Unii Europejskiej.

Stopa bezrobocia, która w I kwartale 2010 wzrosła do 10,2%, była najwyższa od 2006 roku.

Wiele projektów budownictwa mieszkaniowego zostało wstrzymanych. Mieszkań oddanych w I kwartale 2010 było o 26,9% mniej w porównaniu z I kwartałem 2009, a ilość wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 32,8%. Naprawdę znaczący spadek odnotowano w Jamboł i Sofii- wyniósł on więcej niż 70% w porównaniu do I kwartału 2009.

Zmagania na rynku kredytów hipotecznych
Słaby popyt na kredyty i rygorystyczna polityka udzielania pożyczek spowodowały spadek w wysokości kredytów mieszkaniowych. Wysokość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych od stycznia do maja 2010 r. wyniosła 501.3 mln lewa, czyli była o 4,9% wyższa niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku, ale o 65,9% niższa niż podczas tych samych miesięcy w 2008 r. W maju 2010 tzw. „trudne” kredyty mieszkaniowe (takie, których właściciele mają problemy z regularną spłatą) osiągnęły wartość 48,6 mln lewa, czyli 13,1% z całości „trudnych” długów zaciągniętych w Bułgarii. W odpowiedzi banki obniżyły maksymalny kredyt możliwy do zaciągnięcia do 50% wartości nabywanego domu i wprowadziły rygorystyczne wymagania dotyczące dochodów i kredytowanych nieruchomości. Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w maju spadło do 8,55% (z 10,09% z 2009 r.), dla kredytów denominowanych w bułgarskiej walucie lewa. Oprocentowanie kredytów denominowanych w euro spadło do 8,29% (z 8.59% z 2009 roku).

Wyróżnione oferty

Sprzedaj z nami
swoją nieruchomość
Jeżeli masz do sprzedania zagraniczną nieruchomość w Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech lub w jakimkolwiek innym kraju, zamieść swoją ofertę sprzedaży w naszym serwisie.

Jesteśmy pierwszym polskim portalem, stawiającym na nieruchomości zagraniczne. Coraz więcej naszych rodaków rozważa zakup tzw. "drugiego domu" jako miejsca dla siebie na wakacje w ciepłym kraju. Wiele osób traktuje też zakup nieruchomości zagranicznej jako doskonałą inwestycję licząc na zwrot z tytułu wynajmu oraz wzrost ceny samej nieruchomości. Hasła takie jak apartamenty Chorwacja, przestają powoli kojarzyć się tylko z wczasami nad Adriatykiem, a zaczynają być postrzegane jako interesująca inwestycja na przyszłość.

Prezentacja oferty sprzedaży w naszym serwisie kosztuje ZALEDWIE 199zł netto, przy czym PŁACISZ TYLKO RAZ, a Twoje ogłoszenie jest aktywne i widoczne na naszym portalu aż do momentu gdy sprzedasz swoją nieruchomość.

Jeżeli natomiast posiadasz nieruchomość zagraniczną i chciałbyś ją wynajmować, koniecznie rzuć okiem na nasz partnerski portal - WakacyjnyWynajem.pl.
Zarejestruj się

Newsletter