Nieruchomości zagraniczne na sprzedaż
OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE
Osoby, które nie mieszkają w Bułgarii na stałe, są zobowiązane do zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w tym kraju. W związku z tym, że wspólne opodatkowanie nie jest dozwolone, małżeństwa podlegają indywidualnemu opodatkowaniu.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Dochód uzyskany przez obcokrajowców podlega opodatkowaniu według stawki zryczałtowanej w wysokości 10% i nie są tu przewidziane żadne odliczenia od podatku.

PRZYCHODY Z NAJMU
Podatek od kwoty czynszu brutto pobierany jest w wysokości 10%. Należny podatek jest opłacany co miesiąc, chyba że pomiędzy Bułgarią a krajem, z którego pochodzi właściciel wynajmowanej nieruchomości została zawarta umowa podatkowa, która zezwala na kwartalne regulowanie należności z tytułu opodatkowania przychodów z najmu .

ZYSKI ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Zyski uzyskane przez obcokrajowców ze sprzedaży bułgarskiej nieruchomości są opodatkowane stawką 10%. Podlegający opodatkowaniu zysk ze sprzedaży nieruchomości jest obliczany poprzez odjęcie od ceny sprzedaży ceny zakupu nieruchomości (z uwzględnieniem inflacji między datą zakupu, a datą sprzedaży) lub poprzez odjęcie wartości nieruchomości określonej za pomocą specjalnej tabeli podatkowej używanej do obliczania podatku od nieruchomości. Pod uwagę brana jest wyższa wartość (maksimum to 10% od ceny sprzedaży lub od uczciwej wartości rynkowej nieruchomości).

Zwolnione z opodatkowania są zyski ze sprzedaży nieruchomości w przypadku gdy następuje:
- zbycie jednej nieruchomości mieszkalnej, której przed sprzedażą było się właścicielem przez co najmniej trzy lata,
- zbycie maksymalnie dwóch nieruchomości, których przed sprzedażą było się właścicielem przez co najmniej pięć lat.

Zyski uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia, nie podlegają opodatkowaniu. Zyski uzyskane ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w prezencie, są opodatkowane od przychodu brutto, ponieważ cenę nabycia darowizny uznaje się za zerową.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
Sprzedaż nieruchomości i wynajem nieruchomości mieszkalnych są w Bułgarii zwolnione z podatku VAT.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Właściciele bułgarskich nieruchomości mają obowiązek uiszczać podatek od nich. Podstawą opodatkowania jest szacowana wartość nieruchomości, obliczona przez lokalne organy podatkowe. Stawka podatku jest ustalana przez gminę, w której znajduje się nieruchomość i może wynosić od 0,1% do 0,45%.

PODATEK DOCHODOWY
Zyski kapitałowe uzyskane przez firmy są opodatkowane według stawki zryczałtowanej w wysokości 10%. Przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu, od wytworzonego przychodu odlicza się wszystkie kwalifikowane wydatki. Podatek dochodowy musi być przekazany w terminie do 31 marca następnego roku.

Wyróżnione oferty

Sprzedaj z nami
swoją nieruchomość
Jeżeli masz do sprzedania zagraniczną nieruchomość w Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech lub w jakimkolwiek innym kraju, zamieść swoją ofertę sprzedaży w naszym serwisie.

Jesteśmy pierwszym polskim portalem, stawiającym na nieruchomości zagraniczne. Coraz więcej naszych rodaków rozważa zakup tzw. "drugiego domu" jako miejsca dla siebie na wakacje w ciepłym kraju. Wiele osób traktuje też zakup nieruchomości zagranicznej jako doskonałą inwestycję licząc na zwrot z tytułu wynajmu oraz wzrost ceny samej nieruchomości. Hasła takie jak apartamenty Chorwacja, przestają powoli kojarzyć się tylko z wczasami nad Adriatykiem, a zaczynają być postrzegane jako interesująca inwestycja na przyszłość.

Prezentacja oferty sprzedaży w naszym serwisie kosztuje ZALEDWIE 199zł netto, przy czym PŁACISZ TYLKO RAZ, a Twoje ogłoszenie jest aktywne i widoczne na naszym portalu aż do momentu gdy sprzedasz swoją nieruchomość.

Jeżeli natomiast posiadasz nieruchomość zagraniczną i chciałbyś ją wynajmować, koniecznie rzuć okiem na nasz partnerski portal - WakacyjnyWynajem.pl.
Zarejestruj się

Newsletter